Lokaty i kredyty – oprocentowanie

Stopy procentowe a lokaty

Rok 2016 minął przy niskich stopach procentowych i nie zanosi się na to, ażeby w tym roku to uległo drastycznej zmianie. Zmiany najprawdopodobniej będą, ale nie duże. Co ważne, mogą ominąć osoby które oczekują na wzrost przychodów z odsetek od lokat.

Najświeższe prognozy pokazują, że na podwyżki stóp procentowych przyjdzie nam poczekać jeszcze rok. W 2017 roku oprocentowanie lokat może zwiększyć się o wyłącznie kilka dziesiątych punktu procentowego. Wiadomość ta powinna jednak ucieszyć pozyczkobiorców, którzy wciąż będą mogli liczyć na tanie kredyty. Jednak kredyty mieszkaniowe zaczną być ciężej dostępne, o ile zatwierdzony zostanie projekt nowej ustawy o kredytach hipotecznych.

W rzeczywistości podwyżki WIBOR i WIBID, od których pośrednio kształtuje się oprocentowanie kredytów udzielanych przez banki, z reguły wyprzedza samo podwyższenie stóp procentowych NBP.